GALERIA DE IMAGENES

IZAR BERRI TALDEA

 GRUPO DE TIEMPO LIBRE PARROQUIAL-  JAUNARTZEAREN ONDOREN

EXCURSION DE FIN DE CURSO A BARRIKA- MARTES 7 DE JULIO